Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Izracuna granicnu vrijednist niza primjenom osnovnih teorema iz teorije nizova . 2. Ispita neprekidnost funkcije u tacki. 3. Definise pojam izvoda i odredi jednacinu tangente i normale na grafik funkcije u zadatoj tacki. 4.Primijeni pojam izvoda na ispitivanje toka funkcije. 5.Izracuna integrale odredjenih tipova i navede primjene oderedjenog integrala . 6. Primijeni klasicnu definiciju vjerovatnoce i formulu poptune vjerovatnoce.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ2x1
30B+47P
LAZAR OBRADOVIĆ2x1
30B+10S+38P

Rezultati polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

Rezultati polaganja u prvom dodatnom ispitnom roku

[Ažurirano] Rezultati popravnog završnog ispita

Popravni završni ispit

Nova objava - 10.06.2021 21:26

Konsultacije