Milica Kankaraš


Milica Kankaraš
Šifra: 170611
Prezime i ime: Milica Kankaraš
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne1MATEMATIKA0 x 03 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 01.5 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne1OSNOVI STATISTIKE0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 02 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1STATISTIKA U SOCIOLOGIJI0 x 02 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 01 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne1STATISTIKA0 x 01 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2LINEARNA ALGEBRA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Kankaras and Irina Cristea Fuzzy Reduced HypergroupsMathematics
Opširnije