Milica Kankaraš

mr Milica Kankaraš

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne1STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Kankaras and Irina Cristea Fuzzy Reduced HypergroupsMathematics

Obavjestenja iz nastave

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika IV

Konačni rezultati

Računarske nauke-Linearna algebra

Prijedlog ocjena

Računarske nauke-Linearna algebra

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Obrasci sa ocjenama

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika IV

Nova objava - 29.06.2021 14:59

Računarske nauke-Linearna algebra

Korigovana tabela za završni

Računarske nauke-Linearna algebra

Rezultati završnog ispita

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika IV

Nova objava - 05.06.2021 22:24

Računarske nauke-Linearna algebra

Materijali sa posljednjeg predavanja