Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet student će biti u mogunosti da i) piše programe na programskom jeziku C++; ii) koristi koncept klase prilikom izrade softvera;iii) upotrebljava koncepte nasljeđivanja i apstraktnih klasa u cilju povezivanja različitih softverskih modula; iv) vrši ponovnu upotrebu programskog koda koristeći koncepte objektno orijentisanog programiranja; v) kreira šablone klasa i operatorske funkcije u programskom jeziku C++.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR IVANOVIĆ2x1
14B+5S+26P
ALEKSANDAR POPOVIĆ2x1
14B+5S+26P

Promjena termina ispita

Termini polaganja

Predavanja i vježbe

Rezultati ispita u drugom septembarskom roku

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

Rezultati popravnog kolokvijuma