Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Procjeni složenost jednostavnijih algoritma. 2. Konstruiše algoritme koristeći odgovarajuće linearne strukture podataka (niz, listu,stek, red). 3. Razvije algoritme bazirane na nelinearnim strukturama podataka (graf, binarno stablo, AVL stablo,HIP,...). 4. Konstruiše algoritme sortiranja upotrebom različitih metoda (umetanja, selekcije, particije,spajanja,...). 5. Integriše naučene strukture i algoritme pri razvoju složenijih algoritama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ3x1
30B+4S+18P
MILENKO MOSUROVIĆ3x1
30B+4S+18P

Prijava na DL platformu

Konacni rezultati

Rezultati i predlog ocjena

Prijava za drugi termin i bodovi

Ispit 12.9. anketa

Rezultati popravni ZI

Zadaci za vježbu (stek, red, prioritetni red, stabla)

Vježbe - Nedjelja 10 (binarno stablo pretraživanja)

Vježbe - Nedjelje 8 i 9 (prioritetni red i heš mapa)

Vježbe - Nedjelja 7 (stek i red)

Zadaci za vježbu (ulančane liste, GUI, rad sa fajlovima)

Zadaci za vježbu (klase, nasljeđivanje, interfejsi, polimorfizam)