Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije osnovne koncepte i teorijske osnove baza podataka; 2. projektuje baze podataka primjenom ER modela i prevodi ih u relacionih model; 3. poznaje teorijske osnove i koristi manipulativne formalizme relacionog modela, upitne jezike; 4. implementira bazu podataka u nekom od savremenih sistema za upravljanje bazama podataka; 5. razumije na naprednom nivou i piše upite na upitnom jeziku SQL.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG STANIŠIĆ3x1
2P

Online predavanja

Grupe

Popravni završni ispit

Grupe

Redovni završni ispit

Online nastava