SOCIOLOŠKI ASPEKTI OBRADE INFORMACIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG STANIŠIĆ3x1
7S