METODE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - ovladaće sa metodama koje se najčešće koriste u ekološkim istraživanjima, - modifikuje postojeće metode u skladu sa specifičnostima vrsta ili sistema, -osposobiće se da naučene metode primjeni u izradi diplomskog rada kao, a kasnije magistarskih ili doktorskih disertacija. - prenese stečeno znanje na učenike raznih nivoa obrazovanja,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA PETROVIĆ2x1
1S
2x1
1S