Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORISLAV IVANOVIĆ2x1
4S
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
4S
DANILO MRDAK3x1
4S