LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANKA CAKOVIĆ