Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORISLAV IVANOVIĆ
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ
VUKOICA DESPOTOVIĆ