Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
2S
DANILO MRDAK3x1
2S
2x1
2S