BIOGEOGRAFIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ1x1
4B+1P
MILICA STANIŠIĆ1x1
4B+1P
DRAGO MARIĆ