BIOLOŠKE ZBIRKE U NASTAVI BIOLOGIJE


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA DELEVIĆ
DANIJELA STEŠEVIĆ

Dogovorni čas

Septembarski rok

Evidecnija poena_jun 2021.

Evidencija poena

Materijal za "Bioloske Zbirke u Nastavi"

Evidencija poena