ČELIČNE KONSTRUKCIJE II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ.5x2
24B+42S+11P
.5x4
24B+42S+11P
PETAR SUBOTIĆ.5x2
24B+42S+11P
.5x4
24B+42S+11P
DUŠKO LUČIĆ2x1
24B+42S+11P