OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Kategorišu tla prema jedinstvenoj klasifikaciji 2. Odrede granice konzistencije 3. Definišu zbijenost nasipa po Proktoru 4. Odrede filtracione karakteristike tlau laboratoriji 5. Mjere stišljivost tla u laboratoriji 6. Proračunaju slijeganje za temelje plitkog fundiranja 7. Odrede smičuću čvrstoću tla iz direktnog opita i opita triaksijalne kompresije 8. Prepoznaju onosvne oblike nestabilnosti terena - klizišta 9. Prepoznaju razliku između stijene i tla

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO MILADINOVIĆ1x2
52B+17S+106P
1x5
52B+17S+106P
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ3x1
52B+17S+106P

Preliminarni rezultati ispita - sept 2021 - korona rok

Preliminarni rezultati ispita - sept 2021 - II termin

Mehanika tla i stijena - rezultati kolokvijuma održanog 21.09.2021. godine

Rezultati kolokvijuma održanog 21.09.2021. godine

Nova objava - 14.09.2021 07:59

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita -sept 2021 - I termin

OMTS_05_Voda_u_tlu_prezentacija_predavanja

OMTS_04_Voda_u_tlu_prezentacija_predavanja

OMTS_03_Struktura_tla_Zbijanje_prezentacija_predavanja

OMTS_02_Granice_konz_Klasifikacija_tla_prezentacija_predavanja

OMHTS_1_Uvod_nastanak_tla_osnovni_pokazatelji_pedavanja_prezentacija

INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA 2021