Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Definisu i izracunaju granicnu vrijednost niza. 2. Ispitaju neprekidnost i diferencijabilnost zadate funkcije i primijene osnovne teoreme diferencijalnog racuna(Rolova, Lagranzova i Kosijeva teorema). 3. Ispitaju tok i nacrtaju grafik funkcije. 4. Izracunaju neodredjene integrale odredjenih tipova. 5. Primjenom odredjenog integrala odrede povrsinu ravne figure, zapreminu i povrsinu rotacionog tijela. 6. Definisu pojam parcijalnog izvoda i diferencijabilnosti funkcije vise promjenljivih. 7.Odrede (uslovne) eksremne vrijednosti funkcije vise promjenljivih .

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RAŠOVIĆ-JANČIĆ2x1
81B+100P
VELIMIR ĆOROVIĆ2x2
81B+100P