Sanja Rašović-Jančić


Sanja Rašović-Jančić
Šifra: 170637
Prezime i ime: Sanja Rašović-Jančić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
1 Matematika sa informatikom3
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
1 Matematika sa informatikom3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
2 Linearna algebra2x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
2 Matematika II2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
2 Matematika II3
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
2 Matematika II3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
3 Algebra 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
3 Algebra 12x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
3 Inženjerska matematika3
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
3 Matematika III3
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
3 Matematika III3
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
3 Matematika III3x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika > modul: Nastava matematike
8 Metodika nastave matematike 23x11x1
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
1 Matematika3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Sanja Jančić Rašović, Irina CristeaHypernear-Rings with a Defect of DistributivityFilomat
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Sanja Jančić-Rašović and Irina CristeaDivision hypernear-ringsANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA-SERIA MATEMATICA
2013SCOPUS
Sanja Jančić-Rašović On hyperrings associated with binary relations on semihypergroups, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics-No.30-(2013),279-288, Udine, Italy, ISSN: 2239-0227.Italian Journal of Pure and Applied Mathematics
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Irina Cristea, Sanja Jančić-Rašović Operations on fuzzy relations : A tool to construct new hyperrings, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing,
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Irina Cristea, Sanja Jančić-Rašović Composition HyperringsANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA-SERIA MATEMATICA
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Sanja Jančić-Rašović, Vučić Dašić Some new classes of (m,n)-hyperrings Filomat
2011SCOPUS
Sanja Jančić-Rašović On a class of Chinese hyperrings Italian Journal of Pure and Applied Mathematics
Opširnije