ČELIČNE KONSTRUKCIJE II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: projektuje pune limene nosače bez podužnih ukrućenja i sa podužnim ukrućenjima, da vlada poprečnim presjecima klase 4, proračuna nosivosti na smičuće izbočavanje i na dejstvo poprečnih sila, kao i na interakciju dejstava, zatim da konstruiše i proračuna veze i nastavke kod elemenata čeličnih konstrukcija ostvarene preko zavrtnjeva, zakivaka ili zavarivanjem, posebno konstrukcijske veze ili nastavke koji spajaju H ili I presjeke (razlaganje na komponente veze ili nastavka i dobijanje proračunskih nosivosti osnovnih komponenti veze) i veze i nastavci kod rešetkastih nosača.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR SUBOTIĆ1x1
26B+44S+11P
1x2
26B+44S+11P
MLADEN MUHADINOVIĆ1x1
26B+44S+11P
1x3
26B+44S+11P
DUŠKO LUČIĆ2x1
26B+44S+11P