ČELIČNE KONSTRUKCIJE II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ1x1
28B+51S+8P
1x2
28B+51S+8P
PETAR SUBOTIĆ1x1
28B+51S+8P
1x2
28B+51S+8P
DUŠKO LUČIĆ2x1
28B+51S+8P