Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Poznaje osnovne vrste i karakteristike drveta kao građevinskog materijala. 2. Poznaje principe i specifičnosti primjene, projektovanja, izvođenja i zaštite drvenih konstrukcija. 3. Proračuna nosivost i upotrebljivost, te da dimenzioniše drvene elemente u konstrukcijama u slučajevima osnovnih naponskih stanja. Poznaje probleme stabilnosti drvenih konstrukcija. 4. Poznaje spojna sredstva koja se primjenjuju u drvenim konstrukcijama. Proračuna nosivost i konstruiše osnovne tipove spojeva u drvenim konstrukcijama. 5. Poznaje osnovne proizvode na bazi drveta, te primjenu drveta u kombinaciji sa drugim materijalima (armiranje, sprezanje i prednaprezanje).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ.5x2
25B+51S+13P
.5x3
25B+51S+13P
PETAR SUBOTIĆ.5x2
25B+51S+13P
.5x7
25B+51S+13P
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
25B+51S+13P

DK - teme za grupne prezentacije - 5. zadatak iz semestarskog rada

DK - izmjena termina početka nastave u studijskoj 2022/23. god.

DK - početak nastave u studijskoj 2022/23. god.

DK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2021/22. god.

DK - Semestarski rad 2022/23. god.

DK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada za studijsku 2022/23. god.

DK - Semestarski rad 2021/22. god.

DK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada za studijsku 2021/22. god.

DK - Semestarski rad 2020/21. god.

DK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada za studijsku 2020/21. god.