ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim konstruktivnim sistemima čeličnih i spregnutih mostova i racionalno sagledava polje primjene istih. 2. Suštinski sagledava dispoziciono rješenje mosta, konstruiše poprečni presjek rasponske i kolovozne konstrukcije mosta čeličnog i spregnutog poprečnog presjeka. 3. Konstruiše i dimenzioniše osnovne konstruktivne elemente čeličnih mostova. 4. Konstruiše i dimenzioniše osnovne konstruktivne elemente spregnutih mostova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐA ALEKSIĆ
MLADEN MUHADINOVIĆ
PETAR SUBOTIĆ

Čelični i spregnuti mostovi - rezultati - septembarski rok

Čelični i spregnuti mostovi_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena

Čelični i spregnuti mostovi_termin usmenog ispita

Rezultati prvog kolokvijuma_Čelični i spregnuti mostovi

Čelični i spregnuti mostovi_Rezultati prvog kolokvijuma

Čelični i spregnuti mostovi_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:45

Čelični i spregnuti mostovi - bodovi poslije završnog ispita

Čelični i spregnuti mostovi - postavke za 4. grafički zadatak

Čelični i spregnuti mostovi - nastavni materijal - 27.04. - 08.05.

Čelični i spregnuti mostovi - Nastavni materijal 13.04. - 27.04.

Čelični i spregnuti mostovi - Nastavni materijal 30.03. - 13.04.

Radni materijal