METOD KONAČNIH ELEMENATA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije osnovne matrične relacije i osnovne jednačine linearne teorije elastičnosti 2. Razumije osnove opšte teorije Metode konačnih elemenata 3. Razumije pojmove: diskretizacija, čvorne nepoznate, konačni elementi, interpolacione funkcije 4. Upoznat je sa primjenom metode konačnih elemenata i izborom konačnih elemenata i interpolacionih funkcija u zavisnosti od inženjerskog problema (opterećenje u ravni, savijanje ploča, trodimenzionalni problem, ljuske, i sl.), kao i primjenom u dinamici konstrukcija 5. Primjenjuje najmanje jedan računarski program zasnovan na metodi konačnih

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILIJE BOJOVIĆ1x1
6S
1x1
6S
MARINA RAKOČEVIĆ2x1
6S

EVIDENCIJA BODOVA I PREDLOG OCJENE_Metod konacnih elemenata_2020-2021

Raspored odbrane seminarskog rada_MKE_2.07.2021

Rezultati MKE_POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_2020-2021

Rezultati MKE_KOLOKVIJUM 1_2dio_2020-2021

Rezultati KOLOKVIJUM 1_1dio_2020-2021

Pocetak nastave METOD KONAČNIH ELEMENATA_2020-2021