METOD KONAČNIH ELEMENATA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije osnovne matrične relacije i osnovne jednačine linearne teorije elastičnosti, 2. Razumije osnove opšte teorije metode konačnih elemenata, 3. Razumije pojmove: diskretizacija, čvorne nepoznate, konačni elementi, interpolacione funkcije, 4. Upoznat je sa primjenom metode konačnih elemenata i izborom konačnih elemenata i interpolacionih funkcija u zavisnosti od inženjerskog problema (opterećenje u ravni, savijanje ploča, trodimenzionalni problem, ljuske, i sl.), kao i primjenom u dinamici konstrukcija, 5. Primjenjuje najmanje jedan računarski program zasnovan na metodi konačnih elemenata (SAP, Tower, ANSYS i sl.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA RAKOČEVIĆ2x1
1S+1P
VASILIJE BOJOVIĆ1x1
1S+1P
1x1
1S+1P

Rezultati_septembarski prvi ispitni rok_MKE_2021-2022

Provjera znanja_Kolokvijum 1 - I dio

EVIDENCIJA BODOVA I PREDLOG OCJENE_Metod konacnih elemenata_2020-2021

Raspored odbrane seminarskog rada_MKE_2.07.2021

Rezultati MKE_POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_2020-2021

Rezultati MKE_KOLOKVIJUM 1_2dio_2020-2021