OPERACIONA ISTRAŽIVANJA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA RUTEŠIĆ
MLADEN GOGIĆ