OPERACIONA ISTRAŽIVANJA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. klasifikuje i prepozna strukture i tipove modela operacionih istraživanja, 2. izradi modele za prepoznate probleme, 3. primjeni metode i tehnike operacionih istraživanja na primjeru odabranog problema 4. koristiti programske alate koji podržavaju metode i tehnike operacionih istraživanja, 5. analizira i interpretira optimalna rješenja u oblasti građevinarstva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ
SNEŽANA RUTEŠIĆ

Termini završnog i popravnog ispita

Drugi popravni kolokvijum

Termini kolokvijuma

Informacija i plan rada za 2022-23 studijsku godinu