Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije osnovne matrične relacije i osnovne jednačine linearne teorije elastičnosti 2. Razumije osnove opšte teorije Metode konačnih elemenata 3. Razumije pojmove: diskretizacija, čvorne nepoznate, konačni elementi, interpolacione funkcije 4. Upoznat je sa primjenom metode konačnih elemenata i izborom konačnih elemenata i interpolacionih funkcija u zavisnosti od inženjerskog problema (opterećenje u ravni, savijanje ploča, trodimenzionalni problem, ljuske, i sl.), kao i primjenom u dinamici konstrukcija 5. Primjenjuje najmanje jedan računarski program zasnovan na metodi konačnih elemenata (SAP, Tower, ..)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILIJE BOJOVIĆ1x1
6S
1x1
6S
MARINA RAKOČEVIĆ2x1
6S

Rezultati MKE_KOLOKVIJUM 1_2dio_2020-2021

Rezultati KOLOKVIJUM 1_1dio_2020-2021

Pocetak nastave METOD KONAČNIH ELEMENATA_2020-2021

EVIDENCIJA OSVOJENIH BODOVA_MKE_2019-2020

Pregled osvojenih bodova_MKE_2019-2020 - RADNI MATERIJAL 1 jul 2020

Pregled osvojenih bodova_MKE_2019-2020 - RADNI MATERIJAL