ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO LUČIĆ
PETAR SUBOTIĆ1x1
20B
MLADEN MUHADINOVIĆ1x1
20B
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
20B