PROJ.SEIZMIČKI OTPORNIH ČEL.KONSTRUKCIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐA ALEKSIĆ
MLADEN MUHADINOVIĆ
PETAR SUBOTIĆ