ORGANIZACIJA GRAĐENJA I GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. prepoznaje i razjašnjava tehničku dokumentaciju 2. uradi predmjer građevinskih radova 3. nabroji proizvodne faktore i opiše njihov uticaj 4. razlikuje i opiše metode i tehnologije građenja 5. opiše i objasni uslove, karakteristike i prednosti različitog načina organizovanja proizvodnje (pojedinačna, maloserijska, industrijska, lančana, taktna...) 6. opiše i objasni pojmove produktivnosti, ekonomičnosti i racionalnosti proizvodnje 7. nabroji i definiše tipove gubitaka u proizvodnji i mjere racionalizacije 8. nabroji, opiše i prepozna građevinsku mehanizaciju 9. izračuna učinke i cijene koštanja mehanizacije 10. riješi praktične probleme izbora mehanizacije za obavljanje građevinskih radova 11. primijeni metode studije tehnološkog procesa na konkretne probleme iz prakse 12. objasni koncepte građevinskih normativa 13. izvrši adekvatan izbor i primjenu normativa u proračunu analize cijena za građevinske radove 14. analizira način obavljanja građevinskih radova, potrebne resurse i vrši procjenu troškova i trajanja aktivnosti i radova 15. osmisli i nacrta šemu organizacije gradilišta 16. uradi elemente projekta organizacije i tehnologije građenja 17. razlikuje i opiše mjere i metode zimskog betoniranja 18. izabere adekvatnu metodu zimskog betoniranja 19. pretpostavi, izračuna i odabere adekvatne slojeve oplate u metodi “termosa”

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA RUTEŠIĆ3x0
4P
ŽELJKA BELJKAŠ1x0
4P
1x0
4P

Detaljan raspored polaganja popravnih kolokvijuma i završnog ispita u junsko-julskom roku

Termin drugog kolokvijuma

Satnica polaganja završnog i popravnog ispita

Termin drugog popravnog kolokvijuma

Termini kolokvijuma

Termin prvog kolokvijuma

Materijal za pripremu za I kolokvijum

Materijali za ispit za 2021/22 godinu

Dozvoljeni izvod iz literature za prvi kolokvijum

Interesantni katalozi mehanizaciije

OGGM-Ispitna pitanja 2017/18

Predavanja za drugi kolokvijum