TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ
ŽELJKA BELJKAŠ

Završni ispit - izmjena termina

Odlaganje termina I kolokvijuma

Termin polaganja I kolokvijuma

KONSULTACIJE MENTORSKA NASTAVA

PREDAVANJA TEHNOLOGIJA GRADJENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE II

PREDAVANJA TEHNOLOGIJA GRADJENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE