Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   24.11.2020
  Odlaganje termina I kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   17.11.2020
  Termin polaganja I kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   27.10.2020
  KONSULTACIJE MENTORSKA NASTAVA
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   21.10.2020
  PREDAVANJA TEHNOLOGIJA GRADJENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE II
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   13.10.2020
  PREDAVANJA TEHNOLOGIJA GRADJENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   18.11.2019
  Termin polaganja I kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   29.01.2018
  REZULTATI NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG-JAN. 2018
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   15.11.2017
  Termin predavanja i vjezbi