TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ3x1
4S+5P
MILOŠ KNEŽEVIĆ3x1
4S+5P