UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. opiše i objasni osnovne postavke upravljanja različitim vrstama otpada. 2. Opiše i objasni sistem upravljanja otpadom na teritoriji Crne Gore 3. Sjudeluju u procesu upravljanja otpadom, saglasno svojoj specijalizaciji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA ĆIPRANIĆ

Termin prezentacija seminarskih radova

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Odbrana seminarskih radova

Link/predavanja+vjezbe

Link/predavanja+vjezbe

Link/predavanja+vjezbe