HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)


Semestar: 9, 10
ECTS: 28
Status: Obavezan
Fond: 5.5+9.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Hirurgija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje znanje iz hirurške anatomije i patofiziologije hirurških oboljenja. 2. Osposobljen je da uzme anamnezu i obavl hirurški pregled bolesnika, 3. Osposobljen za korisćenje dopunskih dijagnostickih procedura - ehosonorafije, Rtg dijagnostike, Ct I NMR dijagnostike, i laboratorijske dijagnostike. 4. Osposobljen da prepozna hitna hirurška stanja, obezbjedi primarno zbrinjavanje kriticno oboljelih i povrijedjenih i pruži osnovnu kardopulmonalnu reanimaciju. 5. Osposobljen je da primijeni principe dezinfekcije ruku i operativnog polja i sterilizacije hirurškog materijala i instrumenata. 6. Sposoban da koristi hirurške instrumente, primarno zbrine ranu, izvrši suturu rane, inciziju, hemostazu, postavi zavoje i imobilizaciona sredstva kod povrede, organizuje transport povrijedjenih, uz odrzavanje vitalnih funkcija i primjenu mjera za zaustavljanje krvarenja do prijema u hiruršku ustanovu. 7. Sposoban da nakon pregleda bolesnika i primjenjene dijagnosticke procedure donese odluku za upucivanje pacijenta hirurgu radi daljeg hiruskog lijecenja. Oblast Medicina rada 1. Zna da procijeni privremenu i trajnu radnu sposobnost kod hirurških pacijenata 2. Poznaje pravila prepoznavanja i prijavljivanja povreda na radu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKO ĐURAŠKOVIĆ1.8x10
23B+15S+20P
SONJA MILAŠINOVIĆ.85x10
23B+15S+20P
ALEKSANDAR FILIPOVIĆ.75x10
23B+15S+20P
SAŠA RADOVIĆ.75x10
23B+15S+20P
BRANKO ČAMPAR.75x10
23B+15S+20P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ.75x10
23B+15S+20P
JANKO ŽUJOVIĆ.75x10
23B+15S+20P
MILJAN ZINDOVIĆ.75x10
23B+15S+20P
OGNJENKA ŠARENAC.7x10
23B+15S+20P
SAŠA RADOVIĆ.7x10
23B+15S+20P
ZORAN TERZIĆ.7x10
23B+15S+20P
BRANKO ČAMPAR.7x10
23B+15S+20P
BOJAN MILAČIĆ.7x10
23B+15S+20P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ.7x10
23B+15S+20P
JANKO ŽUJOVIĆ.7x10
23B+15S+20P
MILJAN ZINDOVIĆ.7x10
23B+15S+20P
OGNJENKA ŠARENAC.65x10
23B+15S+20P
VLADIMIR DOBRIČANIN.65x10
23B+15S+20P
ZORAN TERZIĆ.65x10
23B+15S+20P
NIKOLA BULATOVIĆ.65x10
23B+15S+20P
IVANA ĐURIŠIĆ.65x10
23B+15S+20P
BOJAN MILAČIĆ.65x10
23B+15S+20P
SONJA MILAŠINOVIĆ.6x10
23B+15S+20P
MARINA VUKOVIĆ.18x10
23B+15S+20P
ŽARKO DAŠIĆ1.71x1
23B+15S+20P
MIODRAG RADUNOVIĆ1.43x1
23B+15S+20P
RANKO LAZOVIĆ1.43x1
23B+15S+20P
NOVAK LAKIĆEVIĆ1.38x1
23B+15S+20P
BOGDAN PAJOVIĆ1.1x1
23B+15S+20P
MIODRAG RADUNOVIĆ.62x1
23B+15S+20P
RANKO LAZOVIĆ.62x1
23B+15S+20P
LJUBICA PEJAKOV.58x1
23B+15S+20P
NOVAK LAKIĆEVIĆ.58x1
23B+15S+20P
LJUBICA PEJAKOV.57x1
23B+15S+20P
VESNA BOKAN.42x1
23B+15S+20P
.14x10
23B+15S+20P
LJILJANA KEZUNOVIĆ.22x1
23B+15S+20P
.14x10
23B+15S+20P
ALEKSANDAR NIKOLIĆ.21x1
23B+15S+20P
DRAGAN LAUŠEVIĆ.13x1
23B+15S+20P