HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)


Semestar: 9, 10
ECTS: 28
Status: Obavezan
Fond: 5.5+9.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Hirurgija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje znanje iz hirurške anatomije i patofiziologije hirurških oboljenja. 2. Osposobljen je da uzme anamnezu i obavl hirurški pregled bolesnika, 3. Osposobljen za korisćenje dopunskih dijagnostickih procedura - ehosonorafije, Rtg dijagnostike, Ct I NMR dijagnostike, i laboratorijske dijagnostike. 4. Osposobljen da prepozna hitna hirurška stanja, obezbjedi primarno zbrinjavanje kriticno oboljelih i povrijedjenih i pruži osnovnu kardopulmonalnu reanimaciju. 5. Osposobljen je da primijeni principe dezinfekcije ruku i operativnog polja i sterilizacije hirurškog materijala i instrumenata. 6. Sposoban da koristi hirurške instrumente, primarno zbrine ranu, izvrši suturu rane, inciziju, hemostazu, postavi zavoje i imobilizaciona sredstva kod povrede, organizuje transport povrijedjenih, uz odrzavanje vitalnih funkcija i primjenu mjera za zaustavljanje krvarenja do prijema u hiruršku ustanovu. 7. Sposoban da nakon pregleda bolesnika i primjenjene dijagnosticke procedure donese odluku za upucivanje pacijenta hirurgu radi daljeg hiruskog lijecenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR FILIPOVIĆ7.54x1
6B
OGNJENKA ŠARENAC7.54x1
5B
VLADIMIR DOBRIČANIN7.54x1
6S
ZORAN TERZIĆ7.54x1
6B
BRANKO ČAMPAR7.54x1
6B
IVANA ĐURIŠIĆ7.54x1
3B+3P
BOJAN MILAČIĆ7.54x1
6P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ7.54x1
6P
JANKO ŽUJOVIĆ7.54x1
6P
MILJAN ZINDOVIĆ7.54x1
6S
SLAVKO ĐURAŠKOVIĆ7.54x1
6S
ALEKSANDAR FILIPOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
OGNJENKA ŠARENAC.79x11
26B+18S+21P
SAŠA RADOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
ZORAN TERZIĆ.79x11
26B+18S+21P
NIKOLA BULATOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
BRANKO ČAMPAR.79x11
26B+18S+21P
IVANA ĐURIŠIĆ.79x11
26B+18S+21P
BOJAN MILAČIĆ.79x11
26B+18S+21P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
JANKO ŽUJOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
MILJAN ZINDOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
SLAVKO ĐURAŠKOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
ARESENIJE RADUNOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
VLADIMIR DOBRIČANIN.73x11
26B+18S+21P
MARINA VUKOVIĆ.18x11
26B+18S+21P
MENSUR GRBOVIĆ.14x11
26B+18S+21P
ŽARKO DAŠIĆ1.71x1
26B+18S+21P
RANKO LAZOVIĆ1.65x1
26B+18S+21P
MIODRAG RADUNOVIĆ1.43x1
26B+18S+21P
NOVAK LAKIĆEVIĆ1.38x1
26B+18S+21P
BOGDAN PAJOVIĆ1.1x1
26B+18S+21P
MIODRAG RADUNOVIĆ.62x1
26B+18S+21P
RANKO LAZOVIĆ.62x1
26B+18S+21P
LJUBICA PEJAKOV.58x1
26B+18S+21P
NOVAK LAKIĆEVIĆ.58x1
26B+18S+21P
LJUBICA PEJAKOV.57x1
26B+18S+21P
VESNA BOKAN.42x1
26B+18S+21P
.14x11
26B+18S+21P
ALEKSANDAR NIKOLIĆ.21x1
26B+18S+21P
DRAGAN LAUŠEVIĆ.13x1
26B+18S+21P

Rapored predavanja

Obavještenje za apsolvente

Obavještenje za apsolvente

Obavještenje za apsolvente

Obavještenje za apsolvente

Obavještenje za apsolvente