HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)


Semestar: 9, 10
ECTS: 28
Status: Obavezan
Fond: 5.5+9.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Hirurgija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje znanje iz hirurške anatomije i patofiziologije hirurških oboljenja. 2. Osposobljen je da uzme anamnezu i obavl hirurški pregled bolesnika, 3. Osposobljen za korisćenje dopunskih dijagnostickih procedura - ehosonorafije, Rtg dijagnostike, Ct I NMR dijagnostike, i laboratorijske dijagnostike. 4. Osposobljen da prepozna hitna hirurška stanja, obezbjedi primarno zbrinjavanje kriticno oboljelih i povrijedjenih i pruži osnovnu kardopulmonalnu reanimaciju. 5. Osposobljen je da primijeni principe dezinfekcije ruku i operativnog polja i sterilizacije hirurškog materijala i instrumenata. 6. Sposoban da koristi hirurške instrumente, primarno zbrine ranu, izvrši suturu rane, inciziju, hemostazu, postavi zavoje i imobilizaciona sredstva kod povrede, organizuje transport povrijedjenih, uz odrzavanje vitalnih funkcija i primjenu mjera za zaustavljanje krvarenja do prijema u hiruršku ustanovu. 7. Sposoban da nakon pregleda bolesnika i primjenjene dijagnosticke procedure donese odluku za upucivanje pacijenta hirurgu radi daljeg hiruskog lijecenja. Oblast Medicina rada 1. Zna da procijeni privremenu i trajnu radnu sposobnost kod hirurških pacijenata 2. Poznaje pravila prepoznavanja i prijavljivanja povreda na radu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR FILIPOVIĆ7.54x1
6B
OGNJENKA ŠARENAC7.54x1
5B
VLADIMIR DOBRIČANIN7.54x1
6S
ZORAN TERZIĆ7.54x1
6B
BRANKO ČAMPAR7.54x1
6B
IVANA ĐURIŠIĆ7.54x1
3B+3P
BOJAN MILAČIĆ7.54x1
6P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ7.54x1
6P
JANKO ŽUJOVIĆ7.54x1
6P
MILJAN ZINDOVIĆ7.54x1
6S
SLAVKO ĐURAŠKOVIĆ7.54x1
6S
ALEKSANDAR FILIPOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
OGNJENKA ŠARENAC.79x11
26B+18S+21P
SAŠA RADOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
ZORAN TERZIĆ.79x11
26B+18S+21P
NIKOLA BULATOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
BRANKO ČAMPAR.79x11
26B+18S+21P
IVANA ĐURIŠIĆ.79x11
26B+18S+21P
BOJAN MILAČIĆ.79x11
26B+18S+21P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
JANKO ŽUJOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
MILJAN ZINDOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
SLAVKO ĐURAŠKOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
ARESENIJE RADUNOVIĆ.79x11
26B+18S+21P
VLADIMIR DOBRIČANIN.73x11
26B+18S+21P
MARINA VUKOVIĆ.18x11
26B+18S+21P
MENSUR GRBOVIĆ.14x11
26B+18S+21P
ŽARKO DAŠIĆ1.71x1
26B+18S+21P
RANKO LAZOVIĆ1.65x1
26B+18S+21P
MIODRAG RADUNOVIĆ1.43x1
26B+18S+21P
NOVAK LAKIĆEVIĆ1.38x1
26B+18S+21P
BOGDAN PAJOVIĆ1.1x1
26B+18S+21P
MIODRAG RADUNOVIĆ.62x1
26B+18S+21P
RANKO LAZOVIĆ.62x1
26B+18S+21P
LJUBICA PEJAKOV.58x1
26B+18S+21P
NOVAK LAKIĆEVIĆ.58x1
26B+18S+21P
LJUBICA PEJAKOV.57x1
26B+18S+21P
VESNA BOKAN.42x1
26B+18S+21P
.14x11
26B+18S+21P
ALEKSANDAR NIKOLIĆ.21x1
26B+18S+21P
DRAGAN LAUŠEVIĆ.13x1
26B+18S+21P