Medicinski fakultet, 20.11.2019

Obavještenje za apsolventeIspit iz predmeta Hirurgija ( novembarski apsolventski rok) održaće se 02.12.2019. godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

NAPOMENA: Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 3 (tri) dana od datuma navedenog u obavještenju.

Broj posjeta : 200