INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)


Semestar: 7, 8
ECTS: 28
Status: Obavezan
Fond: 5.53+8+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Medicina rada: da prepozna etiološke faktore u vezi sa radom kod internističkih oboljenja i nauči da primjenjuje multifaktorijalni pristup u tretmanu.

Prikaži još