Obavještenja - Medicinski fakultet


Medicinski fakultet-MEDICINA-INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4) -   04.10.2020
  Korigovani raspored iz Interne medicine za IV-2 grupu, zimski semestar 2020-2021.
Medicinski fakultet-MEDICINA-INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4) -   03.10.2020
  Praktična nastava iz Interne medicine, zimski semestar 2020-2021
Medicinski fakultet-MEDICINA-INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4) -   25.09.2020
  Prvo predavanje iz Interne medicine u studijskoj 2020/2021.godini
Medicinski fakultet-MEDICINA-INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4) -   22.04.2020
  Interna medicina predavanje
Medicinski fakultet-MEDICINA-INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4) -   22.04.2020
  Nova objava - 22.04.2020 12:39
Medicinski fakultet-MEDICINA-INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4) -   14.02.2020
  Raspored nastave iz Interne medicine i Klinicke propedevtike