MEDICINSKI ENGLESKI III I IV


Semestar: 3, 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - stekne vještinu upotrebe korisnih komunikativnih strategija sa ciljem da ostvari uspješnu komunikaciju ili izbjegne lošu komunikaciju sa pacijentima - razvije svijest o neverbalnoj komunikaciji kako bi mogao uspješno da uoči i interpretira fizičke i emotivne znake pacijentovog zdravstvenog stanja - pokaže da zaista sluša pacijenta i da razumije saopštenu informaciju, kao i njenu relevantnost u kontekstu moguće dijagnoze - poboljša upotrebu intonacije i naglaska sa ciljem izgradnje dobrog odnosa sa pacijentom, davanja podrške i iskazivanja saosjećanja - proširi razumijevanje kulturnih koncepata i uticaja sopstvenog kulturnog obrasca na uspješnost komunikacije sa pacijentom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ1x1
61B+41S+6P
DRAGANA ČARAPIĆ1x1
62B+38S+8P
NATAŠA KOSTIĆ2x1
61B+41S+6P
NATAŠA KOSTIĆ2x1
62B+38S+8P

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe za 7. nedjelju nastave

Vježbe za 6. nedjelju nastave