MEDICINSKI ENGLESKI III I IV


Semestar: 3, 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - interpretira informacije iz medicinskih časopisa i udžbenika - komunicira na međunarodnim skupovima na engleskom jeziku - ostvaruje medicinsku praksu na engleskom jeziku - upotrebljava riječi i izraze koji su u vezi sa osnovnim medicinskim pretragama, liječenjem i hirurškim intervencijama - upotrebljava riječi i izraze u domenu prevencije, epidemiologije i medicinske etike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ1x1
61B+41S+6P
DRAGANA ČARAPIĆ1x1
62B+38S+8P
NATAŠA KOSTIĆ2x1
61B+41S+6P
NATAŠA KOSTIĆ2x1
62B+38S+8P