John Doe

dr Nataša Kostić

redovni profesor | Filološki fakultet

Prof. dr Nataša Kostić je rođena u Podgorici gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao đak generacije. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Postdiplomske studije je upisala na istom fakultetu (smjer Nauka o jeziku) gdje je odbranila magistarsku tezu i stekla akademski naziv magistra filoloških nauka. Doktorsku disertaciju odbranila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla titulu doktora lingvističkih nauka. Za vrijeme...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCOPUS
Nataša KostićThe distributional asymmetries of English antonyms in language useBrno Studies in English
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićAdjectival antonyms in discourse: a corpus studyFolia Linguistica
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićAdjectival antonyms in discourse: a corpus studyFolia Linguistica
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićAntonym sequence in written discourse: a corpus-based studyLanguage Sciences
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićThe textual profile of antonyms: a corpus-based studyLinguistics
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićThe textual profile of antonyms: a corpus-based studyLinguistics
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićAntonymy in language use: from core members to ad hoc couplingsPoznań Studies in Contemporary Linguistics
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićAntonym sequence in written discourse: a corpus-based studyLanguage Sciences
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićAntonymy in language use: from core members to ad hoc couplingsPoznań Studies in Contemporary Linguistics
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićAntonymous Frameworks in Serbian Written Discourse: phrasal contexts of antonym co-occurrence in textPoznan Studies in Contemporary Linguistics
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nataša KostićAntonymous Frameworks in Serbian Written Discourse: phrasal contexts of antonym co-occurrence in textPoznan Studies in Contemporary Linguistics

Obavjestenja iz nastave

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe (ZOOM)

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe za 7. nedjelju nastave

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe za 6. nedjelju nastave

Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)-Medicinski engleski

Vježbe za 7.nedjelju nastave