Semestar: 11
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje značaj zdravstvene zaštite radno sposobne populacije, zdravog i bezbjednog radnog mjesta; 2. Prepozna opasnosti i rizike na radnim mjestima; 3. Prihvati principe privremene i trajne ocjene radne sposobnosti kad su u pitanju bolesti i povrede; 4. Nauči kako da prepozna, prijavi i vodi povredu na radu i profesionalno oboljenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA COJIĆ2x1
28B+15S+4P
1x5
28B+15S+4P