Milenka Ušćumlić


Milenka Ušćumlić
Šifra: 900368
Prezime i ime: Milenka Ušćumlić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor