Milenka Ušćumlić

dr med Milenka Ušćumlić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Dr med. Milenka Ušćumlić, saradnik u nastavi Rođena na Žabljaku 1964. godine gdje je završila osnovnu školu. Srednju medicinsku školu, smjer faramaceutski tehničar završila 1983. godine u Šapcu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1992. godine. Specijalistički ispit iz medicine rada položila 1998. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član Medjunarodne komisije za zdravlje na radu – ICOH a od 2018. godine imenovana za nacionalnog sekretara ICOH –...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave