Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Neurologija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje i razumije anatomiju i funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema vezano uz njihovu disfunkciju. 2. Prepoznaje neurološke bolesti u kliničkoj praksi, posjeduje znanje za izvodjenje kliničkog neurološkog pregleda. Poznaje dijagnostičke procedura u neurologiji. Poznaje terapiju neuroloških oboljenja. 3. Zna primarnu i sekundarnu prevencije neuroloških bolesti. 4. Prepoznaje hitna neuroloških stanja i posjeduje znanja o načinu zbrinjavanja hitnih neuroloških stanja. Poznaje diferencijalne dijagnoze poremećaja svijesti i pristupa bolesniku bez svijesti (u komi). Poznaje hitna stanja kod traume centralnog nervnog sistema. 5. Razumije kvalitet života kod onesposobljavajućih neuroloških bolesti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija