Balša Vujović


Balša Vujović
Šifra: 186140
Prezime i ime: Balša Vujović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne7NEUROLOGIJA (FIZIKAL.MED.6,MED.RADA 3 SPEC.EPID.1)0 x 03.73 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne8NEUROLOGIJA0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bakić M, Ratković M, Gledović B, Vujović B, Radunović D, Babić V, Prelević VCutaneous Manifestations of Tuberous SclerosisActa Dermatovenerologica Croatica