PARODONTOLOGIJA


Semestar: 7, 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Parodontologija I, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno uzme sve relevantne anamnestičke podatke od pacijenta, utvrdi nivo oralne higijene kao i stanje parodoncijuma (odgovarajućim indeksima), te definiše dijagnozu parodontalnog oboljenja. 3. Utvrdi prognozu bolesti za pojedine zube kao i za cjelokupnu denticiju i definiše plan terapije oboljelog parodoncijuma. 4. Poznaje i pravilno primjenjuje instrumente koji se koriste u okviru kauzalne terapije parodontopatije 5. Samostalno izvodi kauzalnu terapije parodontopatije. 6. Poznaje indikacije i kontraindikacije za primjenu metode obrade parodontalnih džepova, te samostalno primjenjuje terapiju parodontalnih džepova upotrebom ove metode.

Prikaži još