Mirko Mikić


Mirko Mikić
Šifra: 900347
Prezime i ime: Mirko Mikić
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAMaster1SPORTSKA MEDICINA I HIGIJENA0 x 02 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURASpecijalisticke1SPORTSKA MEDICINA I HIGIJENA0 x 03 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne3FIZIOLOGIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA0 x 01 x 20 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne4SPORTSKA FIZIOLOGIJA0 x 01 x 20 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5FIZIOLOGIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6SPORTSKA MEDICINA I HIGIJENA0 x 02 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6STOMATOLOŠKA RADIOLOGIJA0 x 02 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor