Mirko Mikić

dr stom Mirko Mikić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet

Na Medicinskom fakultetu u Podgorici, studijskom programu Stomatologija, diplomirao je 2012. Doktorsku disertaciju "Značaj korelacije analize gustine kosti i primarne stabilnosti kod izbora dizajna dentalnih implantata" je odbranio 2020 godine i stekao zvanje doktor medicinskih nauka. Specijalizaciju iz oblasti Parodontologija i oralna medicina je završio 2021.     Saradnik je u nastavi na predmetu Radiologija (Specijalna stomatološka radiologija) i Urgentna stanja u stomatologiji na Univerzitetu Crne Gore, Medicinskom...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave