MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA


Semestar: 9, 10
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Sposoban je da samostalno uzme sve relevantne anamnestičke podatke od pacijenta vezane za njegovo zdravlje i bolest, sprovede neophodne metode kliničkog pregleda kao i dopunske dijagnostičke procedure u cilju postavljanja radne dijagnoze za najvažnija patološka stanja maksilofacijalne regije. 2. Poznaje osnovne diferencijalno dijagnostičke aspekte oboljenja maksilofacijalne regije. 3. Predstavi orijentacioni plan liječenja. 4. Poznaje osnovne principe liječenja preloma kostiju lica (privremena i definitivna imobilizacija preloma), te da je sposoban da pruži prvu pomoć i ljekarsku pomoć kod povreda maksilofacijalne regije. 5. Poznaje osnovne principe antišok terapije. 6. Poznaje osnovne principe hirurškog liječenja odontogenih infekcija maksilofacijalne regije (intraoralne i ekstraoralne incizije, drenaža kod apscesa i flegmona) kao i principe antibiotske terapije istih. 7. Aktivno primjenjuje principe asepse i antisepse. 8. Poznaje ranu dijagnostiku malignih oboljenja usne duplje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA BOLJEVIĆ2x3
3B+11S+1P
MILOVAN DIMITRIJEVIĆ2x1
3B+11S+1P