Tanja Boljević


Tanja Boljević
Šifra: 900183
Prezime i ime: Tanja Boljević
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA2 x 12 x 30 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11OTORINOLARINGOLOGIJA (MEDICINA RADA 3).37 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor