Semestar: 9
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Parodontologija II, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno uzme sve relevantne anamnestičke podatke od pacijenta, utvrdi nivo oralne higijene kao i stanje parodoncijuma (odgovarajućim indeksima), te definiše dijagnozu parodontalnog oboljenja i paredloži plan terapijskih mjera. 3. Poznaje indikacije i kontraindikacije za primjenu osnovnih hirurških terapijskih zahvata za eliminaciju parodontalnih džepova i korekciju mukogingivalnih anomalija. 4. Utvrđuje traumatsku okluziju i primjenjuje metode eliminacije iste (brušenje zuba). 5. Utvrđuje etiološku dijagnozu konsekutivnog oboljenja kao i plan terapije za uklanjanje oralnih fokusa. 6. Definiše plan terapije za uspostavljanje povoljnih okluzoartikulacionih odnosa primjenom drugih metoda (protetske, restaurativne, hirurške, ortodontske), te primjenjuje fazu održavanja postignutih terapijskih rezultata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH3x2
1B+10S
SUNČICA BRNOVIĆ3x2
2B+9S
VESNA RADIŠIĆ3x2
1B+10S
OGNJEN KOVAČEVIĆ3x2
2B+9S
MIRKO MIKIĆ1x1
3B+19S