ANESTEZIOLOGIJA I REANIMACIJA


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Student III godine može da obavi preoperativnu pripremu pacijenta za predstojeći operativni zahvat. 2. Student je sposoban da predvidi komplikacije opšte i regionalne anestezije i da ih efikasno zbrinjava. 3. Student identifikuje reverzibilne uzroke akutnog zastoja srca i sprovodi osnovne I napredne postupke oživljavanja sa jednim i dva spasioca

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA ĐURIŠIĆ1x2
6B+6S
MARIJANA KARIŠIK1x1
6B+6S