Ivana Đurišić


Ivana Đurišić
Šifra: 900350
Prezime i ime: Ivana Đurišić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor