Ivana Đurišić


Ivana Đurišić
Šifra: 900350
Prezime i ime: Ivana Đurišić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne1PRVA POMOĆ0 x 02 x 30 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5ANESTEZIOLOGIJA I REANIMACIJA0 x 01 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)0 x 04.165 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor