Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - formuliše istraživačka pitanja sa ciljem pronalaska relevantne informacije - prepozna stanovište predavača i stepen iskazane uvjerljivosti - doprinese diskusiji na seminaru - postavi pitanja sa ciljem dobijanja jasnije informacije - prenese informacije iz drugih izvora na pravilan način koji ne predstavlja plagijat.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ1x1
52B+1S+2P
NATAŠA KOSTIĆ

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe za 7. nedjelju nastave